miercuri, 17 august 2016

Primaria Municipiului Adjud

    Infractiunea informaticã înseamnã folosirea calculatorului ca obiect prin intermediul cãruia se sãvârseste o faptã care prezintã un pericol social,  include: frauda, falsul, sabotajul sau spionajul informatic, prejudiciile aduse datelor si/sau programelor de calculator, accesul sau interceptarea neautorizatã, reproducerea neautorizatã a programelor protejate, alterarea datelor si/ sau a programelor de calculator, utilizarea neautorizatã a unui calculator sau a unui program de calculator etc.fapte sãvârsite cu vinovãtie si prevãzutã de legea penalã.

Niciun comentariu: