joi, 4 decembrie 2014

Dezbatere publica - "MODERNIZAREA SPAȚIILOR PUBLICE URBANE - ZONA CASA DE CULTURĂ DIN ADJUD"

Astăzi 4 decembrie 2014 a avut loc o dezbatere publica cu ocazia realizării unui nou proiect în orașul nostru. Proiectul se numește: "Modernizarea spațiilor urbane - zona Casei de cultură Adjud".  Proiectul a fost finanțat prin programul operațional regional 2007-2013 Axa prioritară 1 "SPRIJINIREA DEZVOLT[RII DURABILE A ORA;ELOR - POLI URBANI DE CREȘTERE, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENȚIE 1.1, PLANURI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANĂ" SUB-DOMENIUL CENTRE URBANE.

MODERNIZAREA SPAȚIILOR PUBLICE URBANE – ZONA CASA DE 

CULTURĂ DIN ORAȘUL ADJUD, JUDEŢUL VRANCEA

 În data de 08.06.2012, s-a semnat contractul de finanţare nr.3217 prin Programul 
Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 1: „Sprijinirea dezvoltării durabile 
a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul Major de Intervenţie 1.1: „Planuri 
integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul : Centre urbane, privind proiectul 
„Modernizarea spaţiilor publice urbane – zona Casa de Cultură din oraşul 
Adjud ”, Judeţul Vrancea” cod SMIS 7849.
 Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea rolului social şi economic al 
Municipiului Adjud şi creşterea calităţii vieţii, respectiv, îmbunătăţirea condiţiilor de 
manifestare socio-culturală şi de agrement a populaţiei din acest centru urban prin 
modernizarea spaţiilor publice urbane degradate .
 Obiective specifice:
Îmbunătăţirea imaginii arhitectural volumetrice şi peisajere a zonei;
Susţinerea elementelor cheie de coeziune socială;
Îmbunătăţirea calităţii mediului;
Creşterea gradului de confort a locuirii;
Îmbunătăţirea stării de sănătate;
Îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a procesului educativ şi cultural;
Creşterea calităţii infrastructurii tehnice şi de transport;
Echilibrarea balanţei spaţii verzi – spaţii construite.
 Beneficiarii proiectului sunt întreaga comunitate a Municipiului Adjud, şi 
persoane care tranzitează municipiul în scopuri socio – culturale, de agrement şi 
odihnă .
 Valoarea totală a proiectului aprobat este de 3.795.858,42 lei din care:
- valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 2.408.246,21 lei
- valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional 528.705,21 lei,
- Co – finanţarea eligibilă a Beneficiarului 60.243,62 lei
- valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile 704.746,55 lei
- valoare neeligibilă inclusiv TVA aferentă acesteia 93.916,83 lei.
Rezultate finale:
Reabilitare infrastructură stradală - 5.029,36 mp;
Amenajare alei pietonale, platforme , parcări auto – 7.254,00mp
Amfiteatru şi fântâni arteziene – 590,00 mp;
Amenajare spaţii verzi – 6.115,00 mp;
Iluminat decorativ – 62 stâlpi.
 Proiectul a schimbat complet cartografia amenajării, o zonă frumoasă va deveni, 
cu certitudine noul centru civic al oraşului de pe Trotuş. Zona Casa de Cultură este 
situată în partea centrală a oraşului, în imediata vecinătate a Liceului Teoretic Emil 
Botta, una dintre şcolile cu tradiţie ale învăţământul adjudean va putea servi şi pentru 
organizarea de festivităţi şcolare, festivaluri, concursuri, spectacole de muzică şi dans 
în aer liber, în cadrul multiplelor manifestări cultural-artistice – Zilele Municipiului 
Adjud şi altele.

Niciun comentariu: